+46 660-57490 info@protak.se

TAK/OEE

TAK/OEE är ett mått på hur effektivt en maskin eller processavsnitt körs.

LEAN

Lean-konceptet är att hitta källorna till tidsslöseri genom att ständigt följa upp och förbättra processen.

ANALYS

I systemet finns i det närmaste oändliga möjligheter till att analysera och välja ut just den information som är viktig för tillfället.

ProTAK kuben – TAK/OEE

follow site TAK/OEE är ett mått på hur effektivt en maskin eller processavsnitt körs. T står för Tillgänglighet (Tid), A för Anläggningsutnyttjande (Produktionstakt) och K för Kvalitetsverkningsgrad (Netto/Brutto). På engelska heter detta OEE (Overall Equipment Effectiveness). TAK är produkten av de tre oberoende verkningsgraderna multiplicerade med varandra. Ett enkelt, praktiskt och kraftfullt nyckeltal för att övervaka och förbättra effektiviteten i tillverkningsprocesser.

Tilläggsmoduler för utökat stöd

http://civilparties.org/?cat=23 Med tilläggsmoduler som exempelvis http://nottsbushido.co.uk/hotstore/Hotsale-20150822-256040.html binäre optionen gratis demokonto Rondering och Linjeanalys kan operatörens arbete utvecklas och mer av kompetensen utnyttjas. Erfarenheten visar att ProTAK bidrar till att öka alla medarbetares delaktighet.

Överblick på ett ögonblick

Det enkla och öppna gränssnittet ger användaren snabbt information om fel och brister, samtidigt som det ger alla användare en god överblick över hela processen.

Användarvänlighet stimulerar till analys

Databasen i ProTAK bygger på gemensamma variabler som exempelvis orsaker, objekt och positioner för kassationer, tids- och hastighetsförluster. Det skapar i det närmaste oändliga möjligheter att ur en mängd data analysera just den information som är väsentlig för tillfället.

Support – en del av upplevelsen

Support är en viktig komponent i den långsiktiga upplevelsen av ett system. Våra duktiga medarbetare avhjälper direkta felaktigheter i en framåtsträvande process, genom att leverera uppdaterad version med förbättrad funktionalitet. Arbetssättet innebär att genom feedback från alla användare drivs utvecklingen av ProTAK framåt.

Några av våra kunder

Vill du veta vad ProTAK kan göra för er?

Ring och boka ett möte. Vi visar er gärna en demo. Välkommen!
Telefon: +46 660-57490
E-post: info@ProTAK.se

Några av våra kunder