logo

Hemsidan är under konstruktion


Välkommen till ProTAK Systems AB
Vi håller i denna stund på och ta fram en ny modernare webbplats. Om det är något ni undrar över så tveka inte attkontakta oss på: info@protak.se eller Per Gannå +46 70 5566995.

Kort om ProTAK:
Inom all processindustri är det viktigt att ha ett högt kapacitetsutnyttjande, en hög tillgänglighet och ett högt kvalitetsutfall för att nå ett så bra resultat som möjligt. Att minimera olika typer av driftstopp, sänkt produktionshastighet och kvalitetsavvikelser genom uppföljning och beslut om åtgärder är nyckeln till ökad lönsamhet.
ProTAK är uppbyggd som en elektronisk loggbok. Det enkla och öppna gränssnittet ger användaren snabbt information om fel och brister i processen samtidigt som det ger alla användare en god överblick över hela processen. Systemet ger också användarna möjlighet att analysera orsaken till olika typer av störningar/avvikelser. Med ProTAK ges även en möjlighet till god kommunikation och informationsutbyte mellan alla medarbetare.

ProTAK Systems AB
Sjögatan 1D
891 60 Örnsköldsvik

Lost Password