+46 660-57490 info@protak.se
Välj en sida

Av användare för användare

http://docimages.fi/?dereter=bin%C3%A4re-optionen-ichimoku&c15=a6 ProTAK grundades på 90-talet av ingenjörer från pappersindustrin. Systemet anpassades då till just pappersmaskiner. Initialt var strategin att ”betyda mycket för få”, det vill säga stort engagemang till få kunder för nära relationer och givande samarbeten.

Vi gick på djupet när det gällde funktionalitet och det medförde att vi verkligen satte oss in i de alla processer som systemet hanterar. Detta genomsyrar fortfarande ProTAKs företagskultur, vilket i praktiken inneburit att vi bjuds nya utmanande utvecklings- och integrationsprojekt, för att med vårt grafiska och logiska tänk, förenkla fabrikernas komplexa systemvärld.
 Under de år som gått har ProTAK till största delen använts inom pappers- och massatillverkning. Många goda synpunkter och idéer har vi fått av våra kunder, vilket idag resulterat i att systemets funktioner utvecklats till mer universella. Det gör att ProTAK idag är applicerbart i all processindustri.

Nu är ProTAK ett ”produktionsstödsystem” som stödjer en mängd aktiviteter i den övergripande produktionsprocessen.

 

Historia