MIKÄ ON PROTAK?

ProTAK on tuote, joka mittaa tuotantolaitoksen koneiden tehokkuutta*. Sen avulla tuotantoprosessin analysointi ja optimointi käy helposti.

ProTAK yhdistää oleelliset järjestelmät ja esittää älykkään näkymän, joka on kaikkien käyttäjien – työnjohtajasta tuotantokoneiden käyttäjiin – saatavilla ja helposti ymmärrettävissä. Tuote tukee myös useita prosessitoimintoja, kuten esimerkiksi kiertovartiointia, päiväkirjan hallintaa ja valvontakameralinkkejä. ProTAK on verkkopohjainen ohjelmisto, jonka voi ostaa tilauksena (sisältää päivitykset). ProTAK sisältää seuraavat päätoiminnallisuudet:

  • TAK (KNL) -moduuli
  • Tapahtumaraportit
  • Päiväkirja/muistiinpanot
  • Toimintapyynnöt
  • Viestitoiminto
  • Linkkien käsittely
  • Raporttitoiminto

* Asiakkaamme ovat pääasiassa prosessiteollisuudessa.

MIKÄ TEKEE PROTAKISTA AINUTLAATUISEN?

Visuaalisen käyttöliittymän, eli tehokkuuden ja yksityiskohtaisten osien graafisen esitystavan, ansiosta sen ymmärtäminen ja proaktiivinen hyödyntäminen on helppoa kaikille sitä käyttäville. Tavoitteenamme on, että pikaisen yleiskatsauksen voi saada milloin tahansa.

Hävikeissä piilee usein kehityksen mahdollisuus. ProTAKin vahvuus on se, että se pystyy esittämään hävikit ja niiden esiintymiskohdat selkeän visuaalisessa muodossa. Me ProTAKin kehittämisestä vastaavat henkilöt olemme itse työskennelleet prosessiteollisuuden kaikilla tasoilla ja kohdanneet tarkalleen tämän tärkeän kysymyksen. Alustamme on seurausta vuosikymmenten mittaisesta tuotantoprosessin optimointiin liittyvästä käytännön kokemuksesta.

MITEN PROTAK VOI AUTTAA SINUA?

SAAT NOPEASTI KÄSITYKSEN SIITÄ, MITÄ TODELLA TAPAHTUU

ProTAK tuottaa kaikista siihen syötetyistä ja tallennetuista tiedoista selvärajaisen ja loogisen visuaalisen esityksen.

Kun näkee selkeästi, miten koneet – tai koko tuotanto-osasto – käyttävät kapasiteettiaan, se auttaa ymmärtämään tuotantoprosessia ja myös kannustaa käyttäjiä toimimaan.

LÖYDÄ KAIKKI YHDESTÄ JA SAMASTA NÄKYMÄSTÄ

ProTAKissa on selkeä, ennalta määritelty näkymä jokaiselle osastolle ja koneelle. Yhdessä avoimen käyttöliittymän kanssa voit nähdä muiden osastojen ”ylävirrat” ja ”alavirrat”. Tämä antaa sinulle paremman käsityksen tehdasprosesseista.

Standardoidusta ulkoasusta huolimatta ProTAK-näkymään on tietysti mahdollista tehdä myös tehdaskohtaisia mukautuksia.

KOKONAISKUVA JA YKSITYISKOHTIA

ProTAK antaa hyvän yleiskuvan osastojen kokonaistehokkuudesta ja niiden resurssien käytöstä. ProTAK sisältää kuitenkin myös yksityiskohtaisia tietoja. Käyttäjille on tietoa kaikesta alkaen siitä, miten huoltotoimenpidepyyntöihin on vastattu, aina käyttäjien muistiinpanoihin asti.

”Satojen tekemiemme KNL-laskelmien perusteella tiedämme, että ProTAK edistää merkittävästi tuotantokoneiden tehokkuutta. Lisäksi se antaa tehtaalle ja sen työntekijöille yhteisen tavoitteen, jonka eteen ponnistella.”

Per Gannå, TJ

PROTAKIN YDINKOHDAT

KNL/OEE

ProTAK perustuu tuotantokoneiden tehokkuuden (vakiintuneella tunnusluvulla ilmaistuna KNL:n/OEE:n) syvälliselle ymmärtämiselle. Syvälliselle ymmärtämiselle.

Tuki

Kaikki asiakkaamme saavat tukitiimistämme henkilökohtaisen yhteyshenkilön, joka palvelee mielellään ja viivytyksettä. Asiakastuki on meille erittäin tärkeä asia, sillä näemme siinä mahdollisuuden tuotteemme kehittämiseen.

Lisämoduulit

Nykyään meillä on useita lisämoduuleja. Esimerkiksi: tehtaan tarkastusten seuranta, Lean +, valvontakameralinkit ja tavoitearvojen valvonta.

Länken —> Läs mer.

Reaaliaikaiset päivitykset

ProTAK kerää taustajärjestelmistä reaaliaikaisia tietoja. Näin ollen sinulla on parhaat edellytykset oikeiden päätösten tekemiseen ja proaktiiviseen työskentelyyn.

Yhden pysähdyksen kauppa

Tarkistamme kaiken! Kehitämme, myymme, toteutamme, tuemme ja hengitämme ProTAKia. Autamme sinua kaikissa alustaamme koskevissa asioissa.

Yksinkertaisuus

Graafinen käyttöliittymä vähentää koulutuskustannuksia huomattavasti. Alusta on intuitiivinen ja suora. Yksinkertaisuus edistää ymmärtämistä, ja ymmärtäminen johtaa toimintaan.

Varaa 30 minuutin esittely tuoteasiantuntijoiltamme.

MITEN PROTAK TOIMII TEKNISESTI?

KNL-arvon laskemiseksi tarvitaan tietoja eri järjestelmistä, kuten liiketoiminta- ja konejärjestelmistä. ProTAKissa tuomme nämä tiedot yhteen ja luomme niiden pohjalta yhden visuaalisen esityksen.

Keräämme tiedot kaikista oleellisista järjestelmistä. Esimerkiksi rullan käsittelyjärjestelmästä, kamerajärjestelmästä, tehtaan rekisteristä sekä osto- ja varastojärjestelmästä. Näiden järjestelmien tiedot kerätään yhteen ProTAK-tietokantaamme. Tämä tapahtuu reaaliajassa.

Käyttäjänä pääset käsiksi tietokannassa oleviin tietoihin tavallisen verkkoselaimen kautta. Ne on visualisoitu intuitiivisina kaavioina ja aika-akseleina.