Vad är Protak

ProTAK är en produkt som mäter verkningsgraden på maskiner inom processindustrin så att du enkelt kan analysera och optimera produktionsprocessen.

Med ProTAK kopplar vi samman relevanta system och presenterar en smart vy som alla användare, från platschef till operatör, har tillgång till och enkelt kan förstå. Produkten stödjer också en mängd processaktitviteter som t. ex. rondering, journalhantering och avbrotts-kameralänkar. ProTAK är en webbaserad mjukvara som erbjuds som prenumeration där support och uppgraderingar ingår. ProTAK består av följande huvudfunktioner:

  • TAK(OEE)-modul
  • Händelseregistrering
  • Dagbok/anteckningar
  • Åtgärdsönskemål
  • Meddelandefunktion
  • Länkhanterare
  • Rapportfunktion

Vad gör Protak unikt

Det visuella gränssnittet, d.v.s den grafiska återgivningen av verkningsgraden och ingående delar, gör det enkelt för alla inblandade att förstå och kunna arbeta proaktivt. Vårt mål är att du på ett ögonblick ska ha överblick.

Det är ofta i förluster som förbättringspotentialen ligger. ProTAK’s styrka är att synliggöra dessa på ett enkelt och självklart sätt. Vi som ligger bakom ProTAK har själva arbetat inom processindustri på alla positioner och dagligen arbetat med dessa frågor. Vår plattform är resultatet av flera decenniers praktiskt arbete med att optimera processer.

Hur kan protak hjälpa dig?

Få snabb förståelse för vad som faktiskt händer

ProTAK visualiserar all inläst och inmatad information i en lättbegriplig logisk bild.

Att så tydligt se hur maskiners, eller hela avdelningsavsnitts, kapacitet används skapar förståelse och triggar användarna att agera.

Hitta allt i en och samma vy

ProTAK har en tydlig, fördefinierad vy per avdelning eller maskin. Tillsammans med systemets öppna gränssnitt inbjuder det att titta på andra avdelningar ”uppströms” eller ”nedströms” vilket ger en större förståelse för fabriksprocessen.

Trots ett standardiserat utseende finns givetivs utrymme för fabriksspecifika anpassningar.

Både helhet och detaljer

Samtidigt som ProTAK på ett överskådligt sätt visar avdelningens totaleffektivitet och resursutnyttjande, finns också detaljerad information. Användarna hittar allt från hur begärda underhållsåtgärder är kvitterade till operatörers anteckningar.

”Genom våra hundratals TAK-beräkningar vet vi att ProTAK väsentligt bidrar till verkningsgraden. Dessutom får det hela fabriken att sträva åt samma mål. ”

Per Gannå, VD

Protak Highlights

TAK/OEE

ProTAK bygger på djup förståelse av maskineffektivitet, eller TAK/OEE som standardmätetalet heter. Läs mer om TAK/OEE.

Support

Alla våra kunder har en personlig supportkontakt och ingen kö! Support för oss är en hjärtefråga då vi ser det som en möjlighet att utveckla vår produkt.

Tilläggsmoduler

Idag finns x tilläggsmoduler, exempelvis Rondering, Lean+, Avbrottskameralänk och Börvärdesbevakning. Läs mer.

Realtidsuppdatering

ProTAK hämtar in data från underliggande system i realtid. Det gör att du har de bästa förutsättningarna att fatta beslut och arbeta proaktivt.

One stop shop

Vi checkar av allt! Vi utvecklar, säljer, implementerar, supportar och lever ProTAK. Vi hjälper dig med allt som vår plattform. 

Enkelhet

Det grafiska gränssnittet reducerar utbildningsinsatser till i princip noll. Plattformen är intuitiv och direkt. Enkelhet leder till förståelse. Förståelse till agerande.

Boka 30 min med några av våra produktspecialister.

Hur fungerar ProTAK rent tekniskt?

För att kunna räkna ut TAK-värdet behövs data från maskin-, affärs-, och andra system. Med ProTAK bryggar vi samman all den informationen och visualiserar den i en enda bild.

Vi hämtar data från alla relevanta system, exempelvis rullhanteringssystem, kamerasystem, anläggningsregister, inköp- och lagersystem, och jämkar samman dessa i vår ProTAK databas. Detta sker i realtid.

Som användare kan du sedan, via en vanlig webbläsare som klient, nå databasens data – visualiserat i intuitiva grafer och tidsaxalar.