Lisämoduulit

ROUND | KIERROSMODUULI

Mittausten ja visuaalisten tarkistusten avulla suoritettava koneiston valvonta on jo pitkään ollut vakiintunut huoltotoimiin kuuluva rutiini. Nämä kierrokset järjestetään jokaisen tehtaan kunnossapitojärjestelmässä.

Round-moduulin avulla prosessilaitteiston valvontaa voidaan laajentaa siten, että se käsittää myös koneita käyttävän henkilöstön, kuten esimerkiksi vuorotyöntekijät. Kierrokset ladataan ja ajetaan helposti ohjelmoitavilla kaavakkeilla.

Kierroksen ajankohta näkyy normaalissa grafiikkaikkunassa. Kierroslistasta voidaan saada ote käyttämällä Excel-vientiä tai graafista tukea (valinnainen). Voit täydentää kierroslistaa ohjeteksteillä ja/tai kuvilla.

Excel-vaihtoehdossa kierroksen tulokset kirjoitetaan kierroslistaan kierroksen jälkeen. Vaihtoehtoisessa graafisessa ratkaisussa siirto tapahtuu wifi-yhteydellä.

  • Näytä kierroksen ajankohta selkeästi työnäytöllä.
  • Luo kierroslista Excel-muodossa.
  • Ota käyttöhenkilökunta mukaan kierrostyöhön

Kuinka kierrosmoduuli toimii? Katso video.

 

LEAN + | MODUULI LEAN-TUOTANTOA VARTEN

Lean-tuotannon idea on löytää ja poistaa asiat, jotka eivät tuo arvoa loppukäyttäjälle. Tuotteena ProTAK – kaikkine toiminnallisuuksineen ja lisämoduuleineen – on linjassa klassisen lean-tuotantofilosofian kanssa. Esimerkiksi tavoitteena on jatkuva prosessivirta ongelman esiintuomiseksi ja selkeä hallintotapa, jotta ongelmat eivät jää piiloon.

CLAIM | MODUULI REKLAMAATIOTA VARTEN

Claim-moduuli on integroitu olemassa olevien reklamaatiojärjestelmien kanssa; se antaa käyttöhenkilökunnalle graafisen kuvan avulla tietoa siitä, koska reklamaatio on tehty ja sen syystä sekä kommentin, joka voi auttaa selventämään mahdollisia epäselvyyksiä.

Tiedot tuodaan reklamaatiojärjestelmästä ja esitetään taulukkomuodossa.

  • Integroitu olemassa olevan järjestelmän kanssa
  • Hyvä ja yksinkertainen yleiskatsaus, joka sisältää kaikki käyttöhenkilöstön tarvitsemat tiedot.

Varaa 30 minuutin esittely tuoteasiantuntijoiltamme.