MIKÄ ON KNL/OEE?

MIKÄ ON KNL/OEE JA MITÄ TEKEMISTÄ SILLÄ ON PROTAKIN KANSSA?

MIKÄ ON KNL/OEE?

OEE tulee sanoista ”Overall Equipment Effectiveness” ja tarkoittaa laitteiden kokonaistehokkuutta. Suomessa käytetään lyhennettä KLN (tulee sanoista käytettävyys, laatu, nopeus).

OEE-laskelmien avulla luodaan tuotantovirtojen optimoinnissa hyödynnettävää dataa, tietoja ja tilastoja. Näin tavallisesti selitämme, mitä KNL tarkoittaa:

OEE speed, quality, time

Tämä laatikko esittää teoreettista kapasiteettia. Parametrit ovat: Käytettävyys = käytettävissä oleva aika, Nopeus = suurin tuotantovauhti (yksikköä kohti) ja Laatu = laadultaan 100-prosenttisten tuotteiden bruttotuotanto.

Kahden laatikon väliset punaiset katkoviivat symboloivat hävikkiä aiheuttaneita tuotannon tapahtumia.

On erittäin tärkeää, että nämä tapahtumat (hävikit) rekisteröidään rakenteellisesti tietokantaan. Näiden tapahtumien rakenteistamisen – ja tilastollisen prosessoinnin – avulla saadaan perusteellinen käsitys.

TS ja Q voidaan yksinkertaisesti ajatella punaisen nuolen pituutena, joka jaetaan vastaavan akselin mustan nuolen pituudella. Tai TS ja Q voidaan kuvata punaisen laatikon tilavuudeksi jaettuna mustan laatikon tilavuudella.

KNL on vain mittaustulos, joka kertoo, miten hyvin konetta, tai tuotanto-osastoa, hyödynnetään. Tärkein elementti on tuotantotapahtumien (hävikkien) rekisteröinti, jotta tilastollisella käsittelyllä voidaan löytää pullonkauloja ja heikkoja kohtia.

KNL/OEE JA PROTAK

ProTAKissa teemme KNL/OEE-mittauksia ja laskelmia ja esitämme ne visuaalisesti aika-akselilla. Lisäksi yhdistämme muita oleellisia järjestelmiä (osto-, tapaus-, vaatimus-, kamerajärjestelmä) saadaksemme kokonaisvaltaisemman kuvan käsillä olevista prosesseista. Tällä tavalla eri osastot ja koko tehdas näkevät selvästi – läpinäkyvällä tavalla – missä hävikit tapahtuvat. Näin kaikki voivat osallistua ja työskennellä proaktiivisesti tuotannon parantamiseksi. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, miten KNL-laskelmat voivat auttaa meitä tekemään oikeita päätöksiä tuotannon
parantamiseksi:

  • Pystymme suunnittelemaan huoltotyöt paremmin.
  • Voimme toimia nopeasti tuotannon reaaliaikaisen visualisoinnin vuoksi.
  • Voimme priorisoida toimintahäiriöt.

Haluatko tietää enemmän siitä, mitä me ProTAKilla ajattelemme KNL:stä? Anna meidän pitää sinulle 30 minuutin esittely.