Nyhet

Nu släpps ProTAK 9, nyutveckling från grunden

Av Per Gannå08 Oct, 2018

Nu släpper vi ProTAK 9. Denna version är en av de största och mest genomgripande uppdateringarna vi har gjort av ProTAK sen vi lanserade produkten 2004. ProTAK 9 innehåller ett uppdaterat användargränssnitt och en ny teknisk plattform samt en stort antal nya funktioner och förbättringar som kommer att effektivisera våra kunders dagliga arbete.

Per Gannå, vd på ProTAK: ”Jag är otroligt stolt att vi tillsammans, utvecklare och projektledare tillsammans med våra kunder har tagit fram det som är ProTAK 9. ProTAK gjorde skillnad tidigare, men nu är allting ännu bättre, tydligare och enklare. ”

ProTAK 9 har många nyheter. Här är några i ett urval:

Nyheter i ProTAK 9

  • En ny teknisk plattform: ProTAK 9 innehåller en ny teknisk plattform som ger en modern och dynamisk användarupplevelse på nästintill alla smarta enheter, när som helst och var som helst. Din webbläsare är din klient. Det ökar användbarheten flerfaldigt. Redan nu vittnar de kunder som testat produkten om stora fördelar i form av tillgänglighet och enkelhet. Med webbläsaren i din telefon, platta eller dator, kan du arbeta med ProTAK.
  • Ett uppdaterat och än mer genomarbetat gränssnitt: Hos oss har just gränssnittet varit en hjärtefråga från dag ett. Själva gränssnittet och visualiseringen av processen är en nyckel till förståelse och delaktighet. Det nya gränssnittet är rent, lätt och nyttjar färre färger.
  • Filtrering och urval: ProTAK 9 har ett mycket enklare urval och analys av produktionsinformation med smarta filterfunktioner, t ex i huvudvyn och dagboken.
  • Integration: Den nya arkitekturen förenklar och öppnar upp för nya integrationer mot våra kunders underliggande system. Arkitekturen underlättar också implementation och uppgradering.

All vår utveckling är i hög grad användardriven. Vi hämtar inspiration och idéer från våra kunders verklighet i processindustrin och försöker hela tiden hitta smartare sätt att förenkla och skapa förståelse. Vem som helst på en fabrik ska kunna förstå och arbeta med systemet, det är vår ambition.

ProTAK 9 finns från och med idag tillgänglig och produkten finns sedan en tid tillbaka i skarp miljö hos utvalda kunder.

För mer information
Per Gannå, vd, 070 – 556 69 95, per.ganna [at] protak.se
OM PROTAK: Vi utvecklar och säljer ProTAK, en webbaserad produkt för produktionsoptimering och TAK/OEE. Vår lösning är marknadsledande när de gäller visualisering av kapacitetsutnyttjande inom processindustri. Våra installationer hanterar produktionsvärden på över 100 miljarder kronor, hos kunder som exempelvis Billerud Korsnäs, Holmen och SCA.