Om vårt företag

ProTAK Systems AB

Vilka är vi?

Vi utvecklar och säljer ProTAK, en webbaserad produkt för produktionsoptimering. Vår lösning är marknadsledande när de gäller visualisering av kapacitetsutnyttjande inom processindustri. Våra installationer hanterar produktionsvärden på över 100 miljarder kronor, hos kunder som exempelvis Billerud Korsnäs, Holmen och SCA.

ProTAK pratar i realtid med din anläggnings, eller hela fabriks, alla relevanta maskin/styr- och affärssystem. Informationen behandlas och kopplas samman i en unik, realtidsuppdaterad vy. Utan att göra avkall på detaljer och djup sänker vi den kognitiva tröskeln för alla inblandade att förstå maskiners och processers kapacitetsutnyttjandet och verksamhetsgrad.

Vår ambition är att förenkla processindustrins komplexa systemvärld. Med vår flera decennier långa operativa erfarenhet från dag-till-dag arbete inom industri, och med våra kunders värdefulla feedback, drivs vi att att göra världens bästa produkt för produktionsuppföljning- och optimering.

Boka 30 min med några av våra produktspecialister.