Tilläggsmoduler

Round | Ronderingsmodul

Kontroll av t. ex. mekanisk utrustning genom mätning och visuell besiktning har länge varit en etablerad rutin hos underhåll. Dessa ronder administreras normalt i respektive fabriks underhållssystem.

Med modulen Round kan kontroll av processutrustning utökas till att även omfatta personal inom driften, som exempelvis skiftoperatörer. Ronderna läggs upp och styrs av lättprogrammerade formulär.

Tid för rond visas i det normala grafikfönstret och rondlistan kan tas ut med Excelexport eller grafisk stöd (tillval). Rondlistan kan kompletteras med hjälptext och/eller bilder.

Resultatet av ronden i Excelalternativet skrivs in i rondlistan efter avslutad rond och i alternativet grafisk lösning sker överföring mha wifi.

  • Visa tid för rond tydlig på arbetsskärmen
  • Ta ut rondlista i Excelformat
  • Involvera driftspersonal i ronderingsarbetet

Hur fungerar vår ronderingsmodul i praktiken? Se filmen.

Lean +| Modul för Lean produktion

Grunden i Lean Production är att hitta och ta bort alla saker som inte tillför ett värde för en tänkt slutkund. ProTAK som produkt betraktad, med alla sina funktioner och tilläggsmoduler, ligger i linje med den klassiska Lean Production-filosofin, t ex att ha ett kontinuerligt processflöde för att föra upp problem till ytan samt använda en visuell och tydlig styrning så att inga problem döljs.

Claim | Modul för reklamation

Modulen Reklamationer är integrerad med befintligt reklamationssystem och ger driftspersonalen information i den grafiska bilden om när reklamationen skedde, orsak till denna samt ett kommentar som kan tydliggöra eventuella frågetecken.

Informationen importeras från reklamationssystemet och visas i tabellform.

  • Integrerat med befintligt system
  • Enkelt och överskådlig med all information driftspersonal behöver

Boka 30 min med några av våra produktspecialister.