Nyhet

Treårs-avtal med Arctic Paper Grycksbo

2020-10-22

Det är glädjande att meddela att vi har tagit in ytterligare en medlem i ProTAK-familjen – Arctic Paper Grycksbo. ProTAK driftsätts på bruket under oktober månad.

Grycksbo är ett litet brukssamhälle i Dalarna med lång historia av pappersbruk. Anorna går tillbaka ända till 1740. Man kan anta att för att hålla så länge krävs en god tradition, starkt ledarskap och en framåtlutad inställning.

”För oss är det en fjäder i hatten att få dra igång med ProTAK på Grycksbo. Det här är en fabrik som gör avancerade produkter för kunder runt om i hela Europa, och man utgår från starka värderingar, en progressiv inställning och höga ambitioner”, säger Per Gannå, vd på ProTAK.

Avtalet är skrivet för en treårsperiod och man driftsätter i skrivande stund. Införandeprojektet har löpt på fint och inkluderat integrationer mot Asset Managmement-plattformen IBM Maximo och MES-systemet OptiVision från Honeywell.

”Det har varit en ny erfarenhet att gå igång med det under så annorlunda, ja faktiskt extrema, förhållanden. Exempelvis har det inte skett några möten på plats, p.g.a pandemin. Men med Grycksbos extremt kunniga tekniker har det inte varit några problem utan snarare utmanande och inspirerande”, berättar ProTAKs installationsansvarig Per Moberg.

Vi välkomnar Arctic Paper Grycksbo, läs mer om dem här.

För mer information
Per Gannå, vd, 070 – 556 69 95, per.ganna@protak.se
OM PROTAK: Vi utvecklar och säljer ProTAK, en webbaserad produkt för produktionsoptimering och TAK/OEE. Vår lösning är marknadsledande när det gäller visualisering av kapacitetsutnyttjande inom processindustri. Våra installationer hanterar produktionsvärden på över 100 miljarder kronor, hos kunder som exempelvis Billerud Korsnäs, Holmen och SCA.