Nyhet

Treårs-avtal med Follacell AS

2020-01-14

Follacell AS, ett massabruk i Verrans kommun i Norge och som ingår i världens största kartongproducent Mayr-Melnof Karton, tecknar ett treårsavtal för användande av Protak.

Norges enda tillverkare av CTMB/BCTMP, Follacell, har en årlig produktionskapacitet på omkring 130.000 ton. De har under en period testkört Protaks lösning för optimering/TAK-beräkningar. Nu tecknar de ett treårsavtal.

Protaks VD Per Gannå kommenterar: ”Förra året släppte vi den nya, helt webbaserade, versionen av Protak. I princip alla våra kunder har migrerat och uppdaterat sin miljö. Och det känns som ett kvitto på att vi verkligen har gjort något bra när kunder som Follacell väljer Protak.”
För mer information
Per Gannå, vd, 070 – 556 69 95, per.ganna@protak.se
OM PROTAK: Vi utvecklar och säljer ProTAK, en webbaserad produkt för produktionsoptimering och TAK/OEE. Vår lösning är marknadsledande när det gäller visualisering av kapacitetsutnyttjande inom processindustri. Våra installationer hanterar produktionsvärden på över 100 miljarder kronor, hos kunder som exempelvis Billerud Korsnäs, Holmen och SCA.